Giới thiệu

Đây là blog cá nhân của Lê Anh Hùng.
Mục đích của blog này là nhằm đăng tải các bài viết, các tác phẩm dịch cũng như các tài liệu của Lê Anh Hùng tố cáo tội ác của bè lũ cướp nước và bán nước Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh – Nguyễn Phú Trọng – Trương Tấn Sang.
Mọi thư từ thắc mắc hay ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ: leanhhung2020@gmail.com.
Xin trân trọng cám ơn quý vị!
Lê Anh Hùng
(Tel.: 01292091829; Email: leanhhung2020@gmail.com;
1 nhận xét: