Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

TBT Nguyễn Phú Trọng bị Pháp hạ nhục?

Lê Anh Hùng

Chuyến thăm Cộng hoà Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được truyền thông chính thống Việt Nam ca ngợi là diễn ra trong dịp kỷ niệm 45 ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Vậy nhưng, lễ đón tiếp chính thức mà chính phủ Pháp dành cho Nguyễn Phú Trọng và bầu đoàn lại không khỏi khiến người ta nghĩ rằng đây là một sự hạ nhục hữu ý nhằm vào người đứng đầu chính thể độc tài cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, báo chí nhà nước Việt Nam thì vẫn gọi đây là “nghi lễ đón tiếp dành cho nguyên thủ quốc gia”.
Lễ đón tiếp diễn ra tại Les Invalides, báo chí Việt Nam dịch là "Điện Invalides", nhưng thực ra nó là một quần thể được biết đến dưới cái tên Hôtel national des Invalides (The National Residence of the Invalids - Khu Dân cư quốc gia của các phế nhân) -- mục đích ban đầu của nó là bệnh viện và nhà hưu dưỡng dành cho các cựu chiến binh.