Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc là ai?

Lê Anh Hùng


Trong thời gian diễn ra Đại hội XII vừa qua, không ít người tỏ ra ngạc nhiên trước việc TTK Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc mấy lần phát biểu với báo giới bày tỏ sự ủng hộ công khai đối với Nguyễn Tấn Dũng, chẳng hạn như “Chọn ứng viên đổi mới, dám chịu trách nhiệm”, hay  "Tổng bí thư có đồng thời là Chủ tịch nước hay Thủ tướng tùy thuộc vào sự phân công trong Đảng".

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

TBT Nguyễn Phú Trọng lú lẫn ngày càng trầm trọng

Lê Anh Hùng | Việt Nam Thời Báo


TBT Nguyễn Phú Trọng với tân
 Uỷ viên Bộ Chính trị gốc Tàu Hoàng Trung Hải
Đại hội lần thứ XII của Đảng CSVN đã diễn ra và kết thúc theo cách mà ngài Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh trong bài diễn văn bế mạc là “rất tốt đẹp”.
Điều lệ Đảng CSVN quy định: “Đại hội Đại biểu Toàn quốc là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng, là cơ quan duy nhất có quyền ban hành hoặc sửa đổi Điều lệ Đảng và cương lĩnh chính trị, thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã qua và thông qua nghị quyết về phương hướng hành động nhiệm kỳ tới, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo cao nhất việc chấp hành nghị quyết của đại hội.”