Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

TƯỜNG THUẬT VỤ CỤ LÊ HIỀN ĐỨC BỊ LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG BẮT NGÀY 5/8/2012

Lê Anh Hùng tường thuật cho Radio Chân Trời Mới về vụ cụ Lê Hiền Đức bị lực lượng chức năng bắt tại Bờ Hồ sáng ngày 5/8/2012 ngay khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược bắt đầu manh nha:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét