Thứ Hai, 19 tháng 9, 2005

SỰ THAO TÚNG TỪ TRUNG ƯƠNG

David Marr | 9.1999
Lê Anh Hùng dịch


Tại sao người Việt Nam rất giỏi trong việc đánh đuổi
quân thù nhưng lại rất kém cỏi trong làm giàu?
Quá nhiều chi phối từ trung ương!

Từ sau chiến thắng trước người Mỹ gần một phần tư thế kỷ qua, rất nhiều khi người Việt Nam tự hỏi tại sao họ tỏ ra rất giỏi trong việc bảo vệ đất nước, nhưng xem ra lại kém cỏi trong công cuộc xây dựng một nền kinh tế năng động. Ðấy cũng là điều mà nhiều nhà đầu tư nước ngoài bức xúc chất vấn, trước sự lúng túng của các đối tác Việt Nam.
Phần nhiều lý giải có thể ngược dòng thời gian trở về với những thế kỷ trước đây, đến giai đoạn thống trị của chính quyền trung ương.